Osrodek Szkolenia Kierowców "Szofer" solidnie przygotowuje kursanta do zdania egzaminu państwowego i uzyskania prawa jazdy.

 

 

1. Kategoria AM -                    

                                         a) motorowerem - pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczącej 50  cm3 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

                                         b) czterokołowcem lekkim - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Wymagany minimalny wiek wynosi 14 lat.

 

2. Kategoria A1 -

                                          a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

                                          b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającym 15 kW.

                                          c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategori AM.

 

Wymagany minimalny wiek wynosi 16 lat.

 

3. Kategoria A2 - 

                           a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego silnika.

                                        b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

                                        c) pojazdami okreslonymi dla prawa jazdy kategori AM.

 

Wymagany minimalny wiek wynosi 18 lat.

 

4. Kategoria A -

                                           a) motocyklem.

                                           b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy       kategori AM.

 

Wymagany minimalny wiek wynosi 24 lata.

 

5. Kategoria B - 

                                           a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t z wyjątkiem autobusu i motocykla

                                           b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu oraz przyczepy lekkiej.                       

                                           c) zespołem pojazdów złozonym z przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250kg.

                                           d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategori AM.                                   

                                           e) ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej.                                            

 

Wymagany minimalny wiek wynosi 18 lat.

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie prawa jazdy może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięcie minimalnego wieku. 

 

Uwaga!!

 

- Prowadzimy również jazdy doszkalające przed egzaminem państwowym,

- Istnieje możliwość korzystania z programu egzaminacyjengo,

- Istnieje możliwość wykonania badań lekarskich w ośrodku,

- Istnieje możliwość wyboru samochodu, instruktora oraz ośrodka    egzaminowania.

- Istnieje możliwość dokonywania opłat w ratach.

 

Przystępne ceny kursów!!!   

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
AM co dwa tygodnie
A1 co dwa tygodnie
A2 co dwa tygodnie
A co dwa tygodnie
B w każdy poniedziałek