Sala własna.

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Wykłady prowadzone są nowoczesnymi metodami szkolenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz najnowszych opracowań programów szkoleniowych "Wademecum wykładowcy". Kursanci mają do dyspozycji program zawierający bazę pytań egzaminacyjnych umożliwiający ćwiczenie i odpowiednie przygotowanie się do egzaminu. Egzamin wewnętrzny w Ośrodku odbywa się systemem testu komputerowego.Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 2 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: komputer na każdym stanowisku kursanta, dostęp do WC,